Příběh domu

Historie Panského domu

Panský dům je nejstarším doposud provozovaným restauračním zařízením v Chotěboři, podnik byl odpradávna centrem společenského dění ve městě. Kdy vznikl, není přesně známo, ale v roce 1424 se tu na pivo a jídlo zastavil vojevůdce Jan Žižka. V roce 1912 zde pobýval a psal známý spisovatel Jaroslav Hašek. V květnu 2004 si zde dal slavnostní oběd i prezident Václav Klaus s první dámou Livií.

  1. První doložená zmínka.
  2. Velký požár Chotěboře.
  3. Panský dům ve vlastnictví družstva Jednota.
  4. Renovace a rekonstrukce.
  5. Jeden majitel podniku, Pavel Halama.

Kdy přesně vznikl v dnešním Panském domě hostinec, který byl prvním a největším zařízením tohoto typu v regionu, není známo, ale bylo to někdy před 800 lety. Chotěbořská kronika říká, že se tu v roce 1424 zastavil na pivu Jan Žižka, když táhl s vojsky na Přibyslav. V roce 1331 se stává Chotěboř „Královským městem“ a král Jan Lucemburský uděluje Panskému domu tzv „Právo várečné“, tzn., že od tohoto roku se v tomto domě vařilo pivo.

Prvním doloženým majitelem dnešního Panského domu byla žena, Dorota Kábová - Vlačická, která je roku 1591 uváděna jako majitelka gruntu, pozemků a pivovaru. V roce 1600, po smrti Jana Vlačičkého, zřejmě jednoho z dalších majitelů domu, koupil dnešní Panský dům na splátky Matouš Bolenda. Domu čp. 320 se po něm začalo říkat Bolendovský. Někdy po roce 1645 ho prodal Matouš Bolenda chotěbořské vrchnosti neboli panstvu a od té doby se mu říká
Panský dům.
 

Panstvu, tedy šlechtě vlastnící chotěbořské panství, patřil hostinec od 17. století až do zrušení instituce panství po revoluci 1848-1849. Poté se stává součástí velkostatku rodiny Dobrzenských z Dobrzenic. Vrchnost (ani pozdější majitelé velkostatku) však hostinec neprovozovala, nýbrž dávala do nájmu. Například v roce 1825 činil roční nájem za Panský dům 555 zlatých.

Vzhled Panského domu, který byl zájezdním hostincem s rozlehlým dvorem a konírnami, pozměnil velký požár Chotěboře dne 3. října 1832. Po něm bylo zastavěno původní podloubí, stejně jako u dalších domů na náměstí. Nebyl to však poslední požár Panského domu. Tento oblíbený hostinec vyhořel znovu při dalším velkém požáru města 1.října 1863 a poté ještě jednou v roce 1907. Zhruba od poloviny 19. století význam Panského domu pro Chotěboř narůstá. Přestává totiž být pouhým hostincem, ale stává se významným kulturním střediskem města.
 

Na sále v I.patře (který je v tu dobu jediný ve městě) se odehrávají plesy, taneční zábavy, hudební a divadelní produkce, ale třeba také vojenské odvody. V roce 1905 dostal sál stálé jeviště. V létě roku 1912 zde strávil tři týdny Jaroslav Hašek jako host rodiny Kubánků, tehdejších nájemců hostince. Ti se nakonec slavného spisovatele, velkého bohéma a neplatícího hosta nemohli zbavit. Svůj pobyt v Chotěboři zvěčnil Hašek v povídkách Zrádce národa českého v Chotěboři, Okresní soud v Maliboři, Jak je to s rodištěm Ignáta Herrmanna a Posvícení v Křivici, které byly psány přímo v naší restauraci.

Po druhé světové válce patřil Panský dům Lidovému spotřebnímu družstvu, po znárodnění v roce 1948 podnik vlastnil RAJ (Restaurace a jídelny) a od roku 1969 pak Jednota, která v roce 1970 podnik opravila ve stylu odpovídajícímu dané době….

 

Současný majitel Pavel Halama v Panském domě začínal v roce 1981 se svou odbornou praxí jako student pětileté Hotelové školy, po vojně (prosinec 1987) se stává v PD vedoucím (20 zaměstnanců) a od 1. 3. 1992 zde začíná svoji cestu podnikatele. Na podzim 1.října 1992 podnik od Jednoty HB kupuje. Cílem bylo objekt postupně kompletně zrekonstruovat. V roce 1993 Panský dům dostal novou fasádu, doplněnou pamětní deskou připomínající chotěbořský pobyt Jaroslava Haška. Zároveň byla vyměněna okna, jejichž současný tvar vychází z původní podoby restaurace. Vzápětí bylo zrekonstruováno sociální zařízení pro hosty (1994). Poté bylo renovováno první poschodí, kde byl 10. 2. 1996 slavnostně otevřeno Billiard centrum. Významnou změnou byla také výměna značky piva; od roku 1997 se v Panském domě čepuje pivo Pilsner Urquell a od konce roku 1999 pak tankový Pilsner Urquell.

Od února do konce května 2016 probíhala kompletní rekonstrukce vestibulu, schodiště a především restaurace v přízemí s cílem prostory nejen modernizovat, ale zároveň zachovat jejich historický ráz. Restaurace byla vybavena novým nábytkem a vzduchotechnikou. Ve sklepních prostorách vznikla příjemná „Rytířská vinárna“ s dochovanou původní klenbou a „Moravský sklípek“ ve vinařském stylu.

V březnu 2008 je do provozu dána nová kuchyň splňující ty nejpřísnější normy EU, opět jsou v celém objektu přestavěny toalety. V květnu pak podnik znovu dostává novou fasádu, včetně letní zahrádky do náměstí. Od února 2009 funguje opět zrekonstruované, novými stoly vybavené Billiard centrum, v květnu se pak, za účasti vokální skupiny 4TET, slavnostně otevírá nádherná Terasa.

 

V první polovině roku 2015 proběhla kompletní rekonstrukce celého patra, Biliard centrum přestavěno na „Tančírnu“ – multifunkční kulturní sál s profesionálním akustickým systémem. Konají se zde pravidelně koncerty, diskotéky, divadla, módní přehlídky, taneční a gastronomické akce apod. V červnu 2015 je v I. patře je otevřena nová půvabná kavárna Café ART, ve které se snoubí původní historický prostor a barokní zámecký styl s prvorepublikovým stylem ART DECO. Prostor rovněž slouží jako multifunkční sál, sál, kde si kromě příjemného posezení, ve stylovém interiéru u kávových specialit, také návštěvníci mohou prohlédnout galerii tvorby různých umělců. Sál lze využít také jako přednáškovou místnost s projekcí nebo pro konání svatebních rautů či narozeninových a firemních večírků. Od října 2016 má restaurace instalované interiérové pivní tanky, tedy nejmodernější technologii na čepování piva.
 

Je zde také nový výčep s vodní lázní na sklo, která umožňuje čepovat pivo v té nejvyšší kvalitě (od roku je držitelem certifikátu kvality čepovaného piva).